Shift to 5D 

shiftfrom3dto5d.png

Shift naar 5D

Jij bent een multidimensionaal wezen

 

Als collectief worden we wakker in onze mulitdimensionaliteit. Velen beseffen dat er zoveel meer facetten aan het mens zijn dan ons ooit is geleerd door onze ouders, op school en de westerse samenleving.

 

Velen voelen dit innerlijk weten, dit aangeboren gevoel van een zielsbestemming en beginnen zich te herinneren wie ze in essentie zijn. Stap voor stap worden de mysteriën van de aarde, van ons lichaam, van onze ziel en de codering van ons DNA onthuld.

 

Maar wat is 3D of 4D of 5D? Waar sta jij in je proces? Wat betekent dit allemaal?

 

 

3D: het fysieke bestaan

 

De 3e dimensie is het domein waar je kunt waarnemen met je fysieke zintuigen. Alles wat je ziet, hoort, voelt, proeft, ruikt is aanwezig en dus waar. Het is de realiteit zoals we die krijgen aangereikt door school en maatschappij en die we beschouwen als ‘normaal’ en 'echt'.

 

Maar de echte realiteit is dat er meerdere dimensies zijn en dat de 3e dimensie, het fysieke domein slechts een deel van onze werkelijkheid is.

 

De 3e dimensie is de laatste 5000 jaar heel belangrijk geweest. Ons besef van meerdere dimensies, een spirituele wereld, werd sterk verminderd. Het kwijtraken van bewustzijn en een gevoel van eenheid zijn noodzakelijk geweest om ons ego en onze individualiteit te ontwikkelen.

 

Het ego werd getraind door de talloze conflicten die we tegenkwamen. We leerden te oordelen, te denken in hokjes en vakjes, in goed en fout. ‘Ik’ was belangrijker dan ‘wij’. Verschillen moesten we bevechten. De status quo was leidend. Onze perceptie bekrompen.

 

En zo trokken we ten strijde, tegen de ander én tegen onszelf. Vanuit onze sterke identificatie met ons ego.

 

Deze identificatie leidt -in the end- altijd tot pijn, afgescheidenheid, angst, eenzaamheid, materialisme, hebzucht, slachtofferschap.

 

Collectief uit zich dit in verdeel en heers tactieken, in angst, in volgzaamheid, apathie, etc.

 

Zo zien we anno 2020 in het collectieve veld mensen bang zijn voor een virus, of rellen, of de toestand van de economie. We vinden dat we mondbedekking moeten dragen en geloven in het nieuws en onze regeringen. We denken dat we een vaccin nodig hebben als redding. We zien geen noodzaak om kritische vragen te stellen en zijn blind voor wat er op onze planeet gebeurd. We leiden een op angst gebaseerd leven of zien lever de heldere (of spirituele) kant van het leven maar alleen op een oppervlakkig niveau. Wat er gebeurt in de wereld gaat langs ons heen, we ondergaan het.

 

 

4D: onthulling van het grotere plaatje

  

We hebben aan onszelf gewerkt. Diep van binnen gegraven. Onze demonen aangekeken. We zien hoe ons eigen gedrag samenhangt met dat van anderen. We beginnen ons te realiseren dat andere mensen als onze spiegels fungeren en we beginnen door de sluier heen te kijken. Soms springen we terug naar onze oude overtuigingen en patronen want dat is gewoon makkelijker (en minder alleen).

 

4D luidt jouw helder waarnemen in.

 

Je ‘weet’.

Je ‘voelt’.

Je ‘ziet’.

Je neemt intuïtief waar.

 

En daardoor leer je kijken naar het verhaal achter het verhaal. Je voelt het als er iets niet klopt. Onze relatie met het universum komt in een ander licht te staan.

 

4D is de plaats waar je je hart opent. Waar je ziet, voelt en ervaart dat er meer is tussen hemel en aarde.

 

Tegelijkertijd is het een dimensie van heftige emoties. Alsof alles wat je ervaart wordt versterkt, alsof de polarisatie toeneemt. Dat kan alle kanten op gaan. Van enorme blijheid tot enorme boosheid, van verzet tot acceptatie enzovoorts.

 

De 4e dimensie is je lift tussen de 3e en 5e dimensie. Hier loop je tegen jezelf aan maar het biedt je ongekende mogelijkheden tot groei en ontwikkeling.

 

Kom je bijvoorbeeld tot de ontdekking dat het nieuws en de geschiedenis die jij altijd voor waar hebt aangekomen niet blijken te kloppen, dan kan dat een behoorlijke aardverschuiving teweegbrengen met alle gevoelens en emoties van dien. Het is hier, in deze 4e dimensie waar je keuzes maakt voor hoog trillende emoties zoals dankbaarheid en acceptatie die je naar 5D tillen of voor laag trillende emoties als angst, woede en onbegrip die je terug naar 3D brengen.

 

4D is dus een soort doorgang of overgang, een keuze portaal tussen de 3e en 5e dimensie.

 

5D: ongelimiteerde mogelijkheden

In de 5e dimensie staat niet het ‘ik’ centraal maar ‘wij’. De keuzes die jij als individu maakt dienen niet enkel en alleen jezelf (service to self) maar de mensheid als geheel (service to other). Je keuzes worden niet meer ingegeven door je ego maar door je ziel. Je leeft vanuit het hart en authentiek zijn is de enige manier hoe je kunt zijn. Dit is het moment waarop je je unieke kwaliteiten aan de groep kunt aanbieden. De 5e dimensie is een plaats van onvoorwaardelijke liefde. Een plaats waar de volheid van het leven ervaren wordt. Een plaats van ongelimiteerde mogelijkheden waarin ware scheppingskracht en creativiteit wonen.

 

Leven vanuit 5D betekent leven in totale vrijheid, zonder verwachtingen, hokjes, vakjes, goed of fout. Je stroomt mee op de flow van het leven en staat helemaal open voor alles wat zich aandient. Je staat in directe verbinding met de Bron, je Hoger Zelf. Het betekent dat je niet gevangen bent in belemmerende overtuigingen, gedragingen, zelfsaboterende patronen, etc.

 

We omarmen onze multidimensionaliteit en genieten van ons oneindige potentieel.We creëren heel bewust ons eigen leven.

 

Wij zijn de co-creators van de Nieuwe Aarde.

 

Ben jij klaar om samen te co-creëren?